VERKOOPS-

ONDERSTEUNING

BETAALBAAR

& OP MAAT

Ruime Ervaring : 

Lucumbus bv richt zich met haar meer dan 20 jaar ervaring

 

 • Op die producenten die nood hebben aan een degelijke verkoops-ondersteuning, vooral in Benelux, en bij voorkeur in de voedingssector
 • Onze dienstverlening situeert zich zowel op het vlak van de 'dienst na verkoop', 'logistiek', 'administratieve en/of commerciële ondersteuning', 'analyse' en 'prospectie'. 
 • Het management van Lucumbus bv en haar medewerkers hebben een gedegen kennis van de voedingssector en blikken vaak terug op een jarenlange ervaring op directie-niveau bij één van de toonaangevende bedrijven binnen de Belgische of Internationale voedingssector, Hierdoor kennen zij de problematiek van zowel commerciële, Logistieke als productie-technische aspecten van het internationaal zakendoen. Zij kunnen hierbij daarenboven ook vaak terugvallen op hun eigen netwerken.
 • De samenwerking gebeurt in volledige transparantie, wat betekent dat zowel de leveranciers of de producent en de eindklant mekaar volledig kennen, en de communicatie in alle openheid gebeurt met integrale rapportering, al dan niet vertaald naar de taal van de producent.

 

Ondersteuning enkel in zoverre nodig : 

Lucumbus bv ontstond uit de behoefte en de vraag vanwege buitenlandse producenten om op een makkelijke en eenvoudige manier contact te onderhouden met de Belgische Retail en Voedings(service)sector, in een taal die verstonden, en volgens hun geheel eigen verkoops-processen en -kanalen, zonder dat zij hiervoor complexe of dure dé-centrale structuren dienden op te zetten in het land van verkoop.

 

Snel en Professioneel

Lucumbus bv werkt op de eerste plaats als een 'back-office' met de look en feel van de verkoper, volledig geïntegreerd en vaak zelfs met e-mail adressen die eigendom zijn van de opdrachtgever, afhankelijk van de wil van de leverancier en de omstandigheden. Zij registreert alle vragen en opmerkingen, en lost deze naderhand snel en deskundig op, volgens de procedures van de verkoops-organisatie die zij vertegenwoordigt. Naargelang de techniciteit of het onderwerp wordt door haar voorafgaandelijk overlegd of afgestemd met de producent, die vaak in het buitenland gevestigd is. De communicatie gebeurt met alle partijen in volledige transparantie, waarbij zowel de producent als de klant mekaar rechtstreeks kennen en desgewenst kunnen tussenkomen.

 

Decentraal Verkoops-team

Lucumbus bv fungeert als een geheel eigen en intern decentraal verkoops-team, waarbij haar dienstverlening volledig afroepbaar is, en zij bijgevolg enkel prestaties levert waar en wanneer deze nodig zijn. Geen zware structuren dus met hoge vaste kosten! Een voordeel voor alle partijen. De eindklant beschikt over een permanent en professioneel contactpunt bij de leverancier. De Producent of opdrachtgever daarentegen  beschikt op deze manier over een excellente 'dienst na verkoop', die hij geheel bedrijfseigen, centraal kan organiseren en aansturen met gebruik van zijn eigen talen, of systemen, en dit tegen een heel erg aanvaardbare kostprijs, gebaseerd op het verbruik van de diensten.

 

Prospectie en Analyse

Lucumbus bv beschikt door haar jarenlange ervaring met de fooddistributie en de foodservice in benelux over een gedegen netwerk, en vormt op deze manier voor de producent een waardevolle ondersteuning bij de positionering van nieuwe producten of de analyse van een reeds gevestigde assortiment. Door de hoge vakbekwaamheid van haar medewerkers kan Lucumbus bv ook zinvol ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen.

 

Interim-management 

Lucumbus bv beschikt binnen haar team over mensen met een ruime bedrijfs-ervaring. Dankzij deze ervaring en deze specifieke kennis kan zij ook diensten leveren als interim management, voor korte of lange termijn, voltijds dan wel deeltijds. 

 

Onze mogelijkheden tot ondersteuning zijn divers, naargelang de behoeften en de verlangens van de opdrachtgever kunnen wij instaan voor ondermeer :

 • de organisatie van een 'back-office'
 • de bemanning van een lokaal sales-team
 • de analyse van de markt of de sector
 • de analyse van uw reeds bestaande of gevestigde assortiment
 • de ondersteuning of de opvolging van uw lokale medewerkers
 • de invulling van een eigen sales-team of lokale vertegenwoordiging 
 • interim-management allerhande
 • ...

 

Interesse? Vraag vrijblijvend informatie of neem contact met ons op. Wij zetten zo snel als mogelijk een conference call met U op of komen met één van onze medewerkers bij U ter plaatse voor een nadere kennismaking. We brengen U graag in contact met reeds bestaande klanten of bezorgen U de nodige referenties. Contacteer ons op  info@lucumbus.be